2107567706 Εθνικής Αντιστάσεως 28, Καισαριανή dinosmanolas@gmail.com

 

 

 

Όροι & Προϋποθέσεις
 για την προσφορά ManolaSat & Πλαίσιο

 

Η προσφορά αφορά νέους ή ενεργούς συνδρομητές στην protergia που θα μας φέρουν σε επαφή με νέους υποψήφιους συνδρομητές για την παροχή ρεύματος ή φυσικού αερίου οικιακής ή επαγγελματικής παροχής.

Η προσφορά ισχύει για παροχές που θα ενεργοποιηθούν και δεν υπάρχει όριο στον αριθμό των δώρο επιταγών (των 30 ευρώ ) που μπορεί να παραλάβει ο κάθε ενεργός συνδρομητής.Η προσφορά θεωρείται ενεργή μόλις μας αποσταλούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και καταχωρηθεί στο σύστημά μας η συμπληρωμένη αίτηση μαζί με την υπογραφή του υποψήφιου συνδρομητή

Υπάρχει δυνατότητα  αποστολής των συμβολαίων για υπογραφή με κούριερ με δικά μας έξοδα.  Η δωροεπιταγή μπορεί να σταλεί ανά την επικράτεια και αφορά όλα τα καταστήματα του πλαισίου.
Η προσφορά ισχύει ΜΟΝΟ απο το κατάστημά μας, Εθνικής Αντιστάσεως 28 Καισαριανή, τηλ. 2107567706 και είναι προσωπική προωθητική ενέργεια από την εταιρία ManolaSat.gr 

 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

  Απαιτούμενα δικαιολογητικά για πελάτες Χαμηλής Τάσης:

  • Αντίγραφο τελευταίου εξοφλημένου, έναντι ή εκκαθαριστικού λογαριασμού. Σε περίπτωση μόνο έναντι λογαριασμού, ζητείται ο τελευταίος εκκαθαριστικός λογαριασμός για τον υπολογισμό της κατανάλωσης.
  • Ευδιάκριτη φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου επικυρωμένη από ΚΕΠ, Αστυνομία, ή δικηγόρο ή απλή φωτοτυπία με ταυτόχρονη επίδειξη του πρωτοτύπου,
  • Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων του χρήστη της εγκατάστασης, όπως αυτά είναι καταχωρημένα στον αρμόδιο διαχειριστή, απαιτείται: (α) αν ο νέος χρήστης είναι ενοικιαστής, αντίγραφο μισθωτηρίου θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου πελάτη για την μίσθωση του ακινήτου με γνήσιο υπογραφής, (β) αν ο νέος χρήστης είναι ιδιοκτήτης, αντίγραφο συμβολαίου ιδιοκτησίας ή υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου πελάτη για την κυριότητα του ακινήτου με γνήσιο υπογραφής,
  • Έντυπο γενικής εξουσιοδότησης προς την Protergia να εκπροσωπεί τον πελάτη ενώπιον του αρμόδιου διαχειριστή, θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής του πελάτη, 
  • Έντυπο ειδικής εξουσιοδότησης, σε περίπτωση αρχικής ενεργοποίησης/επαναλειτουργίας σύνδεσης μετά από διακοπή, θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής.